Proces en planning

Wat is er al gebeurd en wat gaat er nog gebeuren?

Wat is er al gebeurd?

Vanaf het moment van de bestuursopdracht in december 2015 is er een projectorganisatie van gemeente en Stichting de Zaanse Schans opgezet. Het stedenbouwkundig bureau BVR heeft een ruimtelijk Droombeeld opgesteld en museumexpert (TiMe) heeft een advies uitgebracht over de verschillende musea die zich bevinden op de Schans.

In januari 2016 was er voor stakeholders een bijeenkomst en op 15 april van dat jaar is het plan van BVR in combinatie met het museaal advies van TiMe gepresenteerd aan een testpanel van direct betrokkenen en experts.

Op een grote plenaire bijeenkomst in november 2016 gaven 150 belangstellenden in kleine groepjes hun reactie op het rapport van BVR. Daarnaast hadden ze de mogelijkheid om hun droom voor de Zaanse Schans kenbaar te maken via een zogenaamde elevator pitch. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt door de Stichting Kalverpolder, de kaasmakerij, de Klompenmakerij, het Zaans Museum, de Catharinahoeve, Vereniging de Zaansche Molen en Museum Zaanse Tijd.


 

Ideeën gedeeld

Met het droombeeld, de pitches en de ideeën gingen Stichting de Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad aan de slag. Discussiethema’s waren onder meer het parkeren, de entrees, de padenstructuur en de functies op de Schans.

Tot oktober 2017 onderzochten we verschillende scenario’s en vroegen we Zaankanters om ook hun ideeën via PraatMee met ons te delen.

Bekijk wat mensen op PraatMee aandroegen 

Scenario's opgesteld

Met alle verzamelde input werden in samenwerking met de Adviesgroep en Meedenkgroep drie ruimtelijke modellen van de ontwikkelstrategie opgesteld. Deze drie modellen zijn inhoudelijk geanalyseerd en ter advisering voorgelegd aan de
stakeholders. Hieruit kwam model 3 duidelijk als
voorkeursmodel naar voren.

Voorkeursscenario in de raad

Het college adviseerde de raad om een positieve zienswijze op het verder uitwerken van de Ontwikkelstrategie Zaanse Schans waarbij voorkeursmodel 3 als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Luister terug naar Zaanstad Beraad van 13 februari 2018

Op basis van dit resultaat en het verworven draagvlak is het de bedoeling om voorkeursmodel 3 inhoudelijk verder uit te werken tot een gedragen ontwikkelstrategie. In het voorjaar van 2018 vindt een afsluitende bijeenkomst plaats met de betrokken partijen.

Zowel het bestuur van de Zaanse Schans als het college van B&W zal uiteindelijk de ontwikkelstrategie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vaststellen. Ruimtelijke veranderingen en mogelijke investeringen worden vervolgens ook aan de Zaanse gemeenteraad voorgelegd.

Ruimtelijk functioneel onderzoek Zaanse Schans

Bijlagen: Matrix parkeren, matrix fiets, Schansend, Modellen, Time

Participatieplan Zaanse Schans
Ga naar Zaanstad.nl