Proces en planning

Wat is er al gebeurd en wat staat er nog op stapel?

Wat is er al gebeurd?


Vanaf het moment van de bestuursopdracht in december 2015 is er een projectorganisatie van gemeente en Stichting de Zaanse Schans opgezet. Het stedenbouwkundig bureau BVR heeft  een ruimtelijk Droombeeld opgesteld en museumexpert (TiMe) heeft een advies uitgebracht over de verschillende musea die zich bevinden op de Schans.

In januari 2016 was er voor stakeholders een bijeenkomst en op 15 april van dat jaar is het plan van BVR in combinatie met het museaal advies van TiMe gepresenteerd aan een testpanel van direct betrokkenen en experts.


Op een grote plenaire bijeenkomst in november 2016 gaven 150 belangstellenden in kleine groepjes hun reactie op het rapport van BVR. Daarnaast hadden ze de mogelijkheid om hun droom voor de Zaanse Schans kenbaar te maken via een zogenaamde elevator pitch. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt door de Stichting Kalverpolder, de kaasmakerij, , de Klompenmakerij, het Zaans Museum, de Catharinahoeve, Vereniging de Zaansche Molen en Museum Zaanse Tijd.


 

Wat gaat er nog gebeuren?


Met het droombeeld, de pitches en de ideeën aan tafel gaan Stichting de Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad aan de slag. Het doel is om begin 2018 een ontwikkelstrategie te presenteren, met daarin concrete, haalbare plannen voor de toekomst. 

Thema’s ter discussie zijn onder meer het parkeren, de entrees, de padenstructuur en de functies op de Schans.

Tot oktober 2017 onderzoeken we verschillende scenario’s en vragen we Zaankanters om ook hun ideeen via Praatmee met ons te delen.

 Met alle verzamelde input wordt door de Adviesgroep en Meedenkgroep een voorkeursscenario voor de toekomst samengesteld, dat aan B&W wordt voorgelegd en bij akkoord wordt uitgewerkt tot een concept ontwikkelstrategie.

In het voorjaar van 2018 vindt een afsluitende bijeenkomst plaats met de betrokken partijen.

Zowel het bestuur van de Zaanse Schans als het College van B&W zal uiteindelijk de ontwikkelstrategie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vast stellen. Ruimtelijke veranderingen en mogelijke investeringen worden vervolgens ook aan de Zaanse gemeenteraad voorgelegd.

Wat kunt u doen?


Ook Zaankanters en anderen met hart voor de Zaanse Schans, zijn tot 1 oktober van harte uitgenodigd om hun stem laten horen. Hoe ziet u de toekomst van de Zaanse Schans? Wat is belangrijk? Laat het weten.


Ja, ik praat graag mee! 

Wat gebeurt er met uw bijdrage?


U kunt via PraatMee tot 1 oktober uw suggesties delen. De projectgroep neemt aangeleverde ideeën mee en laat op PraatMee of via deze site ook weten wat er mee gebeurt of niet - en waarom. Vervolgens wordt door de Adviesgroep en Meedenkgroep een voorkeursscenario gekozen. Dat wordt verder uitgewerkt tot een ontwikkelstrategie.